Merlin DataView programa

Kur pasaulyje bebūtumėte Jūs visuomet galite stebėti jūsų ūkio situaciją išmaniajame telefone, ar planšetiniame kompiuteryje. Ši programa buvo sukurta remiantis ūkininkų norais, siekiant dar tiksliau bei greičiau kontroliuoti bandą. Privalumas ir paprastumas yra tas , kad Jūs viską matote viename ekrano langelyje ir iš jo galite spręsti ar sistema veikia tinkamai. Jūs matote tokius duomenis kaip:

 • Veiklos istorija paskutnių trijų dienų: melžimai, vizitai, praplovimas.
 • Pieno aušintuvo kiekiai paskutinių trijų dienų.Vidurkis pieno riebumo, baltymų, laktozės vidurkiai ir melžimų kiekiai per parą.
 • Perspėjimai dėl per ilgai nepamelžtų karvių ar nepavykusių melžimų.
 • Savikaina pagaminus 100kg pieno.
 • Pašarų bokštų esamas kiekis ir perspėjimas kada pašarai pasibaigs.
 • Seperuoto pieno informacija
 • Pieno sudėtį:riebumas, baltymai,kiekis, laktozė kiek tikimasi pieno primelžti ir tt.
 • Karvių melžimo laiką, melžimų kiekį per parą, kiek litrų per parą primelžtą per robotą.
 • Perspėjimus dėl pernelyg ilgai nemelžtų karvių
 • Pašarų kiekio likučiai bokštuose.
 • Savikaina už primelžto 1kg pieno.
 • Pieno aūšinimo duomenis paskutinių trijų dienų.
 • Praplovimo sistemos diagramos. Mes stebime ir savo įrangos veikimą.
 • Vakumo darbą ir tt.

Jūs matote visą būtina informacija tinkamam bandos kontroliavimui viename kompiuterio ekrane!